سود شرکت ها

وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
غبشهر صنعتي بهشهر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
شوش هنکل پاک وش زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
کايگچ ايران گچ زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
دشيمي شيمي دارويي داروپخش زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
پکوير کوير تاير زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
والبر شرکت گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) اطلاع رساني در خصوص پرداخت سود سهام…
شپاکسا پاکسان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
ولانا ليزينگ آريادانا زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
شگل گلتاش زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
ساربيل سيمان آرتا اردبيل (سيمان اردبيل و آهک آذرشهر) زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه…
سفارس سيمان فارس و خوزستان پرداخت وجوه حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com