سود شرکت ها

تيپيکوسرمايه گذاري دارويي تامين زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱(اصلاحیه)
فجام صنعتي جام دارو زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
خديزل بهمن ديزل زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه…
غپينو صنعتي پارس مينو زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
تيپيکو سرمايه گذاري دارويي تامين زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱
فخوز فولاد خوزستان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
کهمدا شيشه همدان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
دانا بيمه دانا پرداخت سود سهام سهامداران حقيقي براي دوره مالي منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و…
واحيا مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به…
وثوق سرمايه گذاري وثوق امين زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱(اصلاحیه)
شپنا پالايش نفت اصفهان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
سفارس سيمان فارس و خوزستان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com