سود شرکت ها

شپاکسا پاکسان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
رفاه فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
وآفر سرمايه گذاري ارزش آفرينان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
سمازن سيمان مازندران زمانبندی پرداخت سود دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
ديران ايران دارو اطلاعيه پرداخت سود سهام
فولاي صنايع فولاد آلياژي يزد زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
شيران سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
رکيش کارت اعتباري ايران کيش فرم پرداخت سود سهام سال مالي ۹۴ سهامداران
خبازرس بازرسي مهندسي و صنعتي ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
شگل گلتاش زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
فاراک ماشين سازي اراک زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
خراسان پتروشيمي خراسان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
دسانکو داروسازي سبحان انکولوژي معرفي بانک جهت پرداخت سود سهامداران سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com