سود شرکت ها

وسنا سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
کخاک صنايع خاک چيني ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
حکشتي کشتيراني جمهوري اسلامي ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱(اصلاحیه)
دانا بيمه دانا زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
وپاسار بانک پاسارگاد زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
وپخش داروپخش زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱
حفاري حفاري شمال زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
ثباغ شهرسازي و خانه سازي باغميشه زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
وحافظ بيمه حافظ زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
فخوز فولاد خوزستان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
البرز بيمه البرز آگهي پرداخت سود شرکت بيمه البرز (سهامي عام)
غسالم سالمين زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com