سود شرکت ها

افراافرانت زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ http://goo.gl/dbAl46
حتوکاحمل و نقل توکا زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ http://goo.gl/Ty0yWJ
پرداخت سود شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران ( وصنا )
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ( وپترو ) در مجمع بتاریخ 94/06/02 سود دوره ۱۲ ماهه…
زمانبندی پرداخت سود داروسازی ایران دارو (دیران )
شرکت سرمایه گذاری غدیر سود سال مالی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ را با…
 گروه گسترش نفت و گاز پارسیان " پارسان " پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود…
شرکت نئوپان 22 بهمن ( چنوپا ) در مجمع تاریخ 94/10/20 ، 200 ریال سود…
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ سرمایه گذاری پارس توشهلینک دانلودhttp://goo.gl/SKudzY
بازرگانی و تولیدی مرجان کارزمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰لینک دانلودhttp://goo.gl/co13X3
سهامداران شرکت سرمایه گذاری زاینده رود می توانند سود سال مالی منتهی به 94/06/31 خود…
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران(سمگا)زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به…
نحوه پرداخت مطالبات ناشی از حق تقدم استفاده نشده فروش رفته و همچنین نحوه دریافت…

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com