سود شرکت ها

دسانکو داروسازي سبحان انکولوژي معرفي بانک جهت پرداخت سود سهامداران سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
بکاب صنايع جوشکاب يزد زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
ثرود سرمايه گذاري مسکن زاينده رود زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
اتکام بيمه اتکايي امين زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (اصلاحیه)
چنوپا نئوپان 22 بهمن زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (اصلاحیه)
غگل گلوکوزان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
خبهمن گروه بهمن زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (اصلاحیه)
وصندوق سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
وساخت سرمايه گذاري ساختمان ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
ثقزوي عمران و سازندگي استان قزوين پرداخت وجوه حاصل از فروش حق تقدم هاي استفاده…
ثاخت بين المللي توسعه ساختمان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به…
وبرق سرمايه گذاري کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوين زمانبندی پرداخت سود دوره…

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com