سود شرکت ها

خديزل بهمن ديزل زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
شسينا صنايع شيميايي سينا زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
پاکشو گروه صنعتي پاکشو زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ پرداخت سود…
پکرمان گروه صنعتي بارز زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ پرداخت سود…
بسويچپارس سويچ زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ برنامه پرداخت سود سهام…
کاسپينداروسازي کاسپين تأمين زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ همانگونه که مشاهده…
افراافرانت زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ http://goo.gl/dbAl46
حتوکاحمل و نقل توکا زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ http://goo.gl/Ty0yWJ
پرداخت سود شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران ( وصنا )
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ( وپترو ) در مجمع بتاریخ 94/06/02 سود دوره ۱۲ ماهه…
زمانبندی پرداخت سود داروسازی ایران دارو (دیران )
شرکت سرمایه گذاری غدیر سود سال مالی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ را با…
 گروه گسترش نفت و گاز پارسیان " پارسان " پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود…

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com