سود شرکت ها

بپاس بيمه پاسارگاد زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (اصلاحیه)
حتايد تايد واتر خاورميانه زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
فملي ملي صنايع مس ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به…
شيراز پتروشيمي شيراز آگهي پرداخت سود سهام سال ۱۳۹۴
کنور توسعه معدني و صنعتي صبا نور زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به…
ولساپا ليزينگ رايان سايپا زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
کچاد معدني و صنعتي چادرملو زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
داسوه داروسازي اسوه زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
شرانل نفت ايرانول زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
غشصفا شير پاستوريزه پگاه اصفهان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ شرکت …
لابسا آبسال زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ شرکت آبسال زمانبندی پرداخت…
غسالم سالمين زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ شرکت سالمین زمانبندی پرداخت…

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com