سود شرکت ها

اوان مبين وان کيش زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
دسبحان سبحان دارو زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
دالبر البرز دارو زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
غپاک لبنيات پاستوريزه پاک دريافت شناسه پرداخت براي واريز وجوه حق تقدم
وحافظ بيمه حافظ اطلاعيه درخواست تکميل مشخصات سهامداري
کرماشا صنايع پتروشيمي کرمانشاه زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
والبر شرکت گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی…
ديران ايران دارو زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه…
وساپا گروه سرمايه گذاري سايپا اطلاعيه تکميل مشخصات سهامداران
همراه ارتباطات سيار ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
فولاژ فولاد آلياژي ايران درخواست مشخصات سهامداران

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com