زمانبندی پرداخت سود شرکت اقتصادي و خودکفائي آزادگان - خودکفا - ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

شنبه, 12 تیر 1395 ساعت 08:56

خودکفا

شرکت اقتصادي و خودکفائي آزادگان

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

 

شرکت اقتصادي و خودکفائي آزادگان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ را بشرح زیر اعلام نمود.

 

 

 

 

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com