زمانبندی پرداخت سود شرکت - شاراک ، البرز ، قصفها ، شساخت ، بفجر ، کطبس ، بخاور ، حخزر ، دسبحا ، تایرا

سه شنبه, 22 خرداد 1397 ساعت 07:27

با توجه به تدریی بودن گزارشات رسیده ، تا ساعات پایانی امروز خبر در حال تکمیل شدن است 

 

تايرا
تراکتور سازي ايران

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 

 


دسبحان
گروه دارويي سبحان

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (اصلاحیه) 

 

 


حخزر
کشتيراني درياي خزر

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 

 

  

 


بخاور
بيمه زندگي خاورميانه

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 

 


کطبس
ذغالسنگ نگين طبس

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (اصلاحیه) 

 


بفجر

پتروشيمي فجر

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 

 


شساخت

مهندسي و ساختمان صنايع نفت

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 

  

 


قصفها

قند اصفهان

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (اصلاحیه) 

 


البرز

بيمه البرز

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  

 

 

 


شاراک

پتروشيمي شازند (پتروشيمي اراک)

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 

 

 

آخرین ویرایش در سه شنبه, 22 خرداد 1397 ساعت 16:45
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com