http://www.bourseakhbar.net/images/main/banner/ba_telegram_g01.gif

 

شنیده ها2

شنیده های روز بازار سرمایه 1 - 21-07-94

سه شنبه, 21 مهر 1394 ساعت 11:43
خودرو پیشنهاد هیئت مدیره برای افزایش سرمایه تفویض شده 27 درصدی از محل مطالبات و…

شنیده های روز بازار سرمایه 2 - 20-07-94

دوشنبه, 20 مهر 1394 ساعت 12:40
شنیده های موثر بر بازار سرمایه

شنیده های روز بازار سرمایه 1 - 20-07-94

دوشنبه, 20 مهر 1394 ساعت 11:54
شنیده های موثر بر بازار سرمایه

شنیده های روز بازار سرمایه 2 - 19-07-94

یکشنبه, 19 مهر 1394 ساعت 15:40
کماسه تایید افزایش سرمایه این نماد از سوی سازمان به گوش می رسد شکبیر از…

شنیده های روز بازار سرمایه 1 - 19-07-94

یکشنبه, 19 مهر 1394 ساعت 12:49
ونوین شنیده ها از افزایش مطالباتمعوق این بانک و همچنین افزایش هزینه های مطالبات مشکوک…
خبهمن گویا افزایش سرمایه 97 درصدی توسط حسابرس تایید شده است . همچنین این شرکت…
پارسان شنیده ها حکایت از موافقت مجمع فوق العاده با افزایش سرمایه 1050 میلیارد تومانی…

شنیده های روز بازار سرمایه 2 - 15-07-94

چهارشنبه, 15 مهر 1394 ساعت 11:40
شبندر از این پالایشی پوشش 18 درصدی در گزارش سه ماهه بازدهی منفی 11 درصدی…

شنیده های روز بازار سرمایه 1 - 15-07-94

چهارشنبه, 15 مهر 1394 ساعت 10:26
وسپه شنیده ها از این شرکت اینگونه به گوش می رسد که گویا در مجمع…

شنیده های روز بازار سرمایه 2 - 14-07-94

سه شنبه, 14 مهر 1394 ساعت 11:59
دسبحا پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت گروه…

شنیده های روز بازار سرمایه 1 - 14-07-94

سه شنبه, 14 مهر 1394 ساعت 11:50
وغدیر شنیده هایی مبنی بر ورود فولادغدیر ایرانیان از زیر مجموعه های شرکت سرمایه گذاری…

شنیده های روز بازار سرمایه 1 - 13-07-94

دوشنبه, 13 مهر 1394 ساعت 10:54
ثفارس در نامه به سازمان شرکت از انجام مرحله دوم افزایش سرمایه (598437 میلیون ریال…

شنیده های روز بازار سرمایه 2 - 12-07-94

یکشنبه, 12 مهر 1394 ساعت 11:05
گروه بانکی بر اساس شنیده ها در خصوص این گروه ، قائم مقام بانک مرکزی…

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com