http://www.bourseakhbar.net/images/main/banner/ba_telegram_g01.gif

 

شنیده ها2

شنیده های روز بازار سرمایه 2- 02-06-94

دوشنبه, 02 شهریور 1394 ساعت 14:07
شنیده های موثر بر بازار سرمایه

شنیده های روز بازار سرمایه 1- 02-06-94

دوشنبه, 02 شهریور 1394 ساعت 10:54
شنیده های روز موثر بر بازار سرمایه

شنیده های روز بازار سرمایه 1- 01-06-94

یکشنبه, 01 شهریور 1394 ساعت 11:31
شنیده های موثر بر بازار سرمایه

شنیده های روز بازار سرمایه 2- 31-05-94

شنبه, 31 مرداد 1394 ساعت 17:43
شنیده های موثر بر بازار سرمایه

شنیده های روز بازار سرمایه 1- 31-05-94

شنبه, 31 مرداد 1394 ساعت 10:20
 شنیده های موثر بر بازار سرمایه

شنیده های روز بازار سرمایه 2- 28-05-94

چهارشنبه, 28 مرداد 1394 ساعت 12:37
شنیده های موثر بر بازار سرمایه

شنیده های روز بازار سرمایه 1- 28-05-94

چهارشنبه, 28 مرداد 1394 ساعت 10:31
شنییده های موثر بر بازار سرمایه

شنیده های روز بازار سرمایه 2- 27-05-94

سه شنبه, 27 مرداد 1394 ساعت 11:22
شنیده های موثر بر بازار سرمایه

شنیده های روز بازار سرمایه 1- 27-05-94

سه شنبه, 27 مرداد 1394 ساعت 10:04
شنیده های روز موثر بر بازار سرمایه

شنیده های روز بازار سرمایه 2- 26-05-94

دوشنبه, 26 مرداد 1394 ساعت 11:55
وتوصا گویا شرکت قصد عرضه بلوکی فایرا در قیمت 4500 ریال دارد که در اینصورت…

شنیده های روز بازار سرمایه 1- 26-05-94

دوشنبه, 26 مرداد 1394 ساعت 08:47
وپاسار گویا هفته گذشته 285 میلیون سهم رمپنا از شرکت آینده نگر توسعه خاورمیانه به…

شنیده های روز بازار سرمایه 1- 25-05-94

یکشنبه, 25 مرداد 1394 ساعت 10:30
سمگا شنیده شده که گویا این شرکت ساخت هتل هایی در کنار فرودگاه های پرتردد…

شنیده های روز بازار سرمایه 3- 24-05-94

شنبه, 24 مرداد 1394 ساعت 13:34
شنیده های موثر بر بازار سرمایه

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com