http://www.bourseakhbar.net/images/main/banner/ba_telegram_g01.gif

 

شنیده ها2

شنیده های روز بازار سرمایه 2- 19-05-94

دوشنبه, 19 مرداد 1394 ساعت 11:33
پترول شنیده ها از پترول حاکیست که شرکت در حال پیگیری مقدمات گشایش LC پتروشیمی…

شنیده های روز بازار سرمایه 1- 19-05-94

دوشنبه, 19 مرداد 1394 ساعت 08:54
ذوب گویا مجوز افزایش سرمایه این شرکت با شبهاتی مواجه شده است. غدیر گویا این…

شنیده های روز بازار سرمایه 3- 18-05-94

یکشنبه, 18 مرداد 1394 ساعت 12:53
تاپیکو خبرها از تاپیکو حکایت از این دارد که مدیرعامل این شرکت اعلام کرده است…

شنیده های روز بازار سرمایه 2- 18-05-94

یکشنبه, 18 مرداد 1394 ساعت 09:43
دبالک گویا طرح افزایش سرمایه 28 درصدی این شرکت به تصویب مجمع رسیده و آماده…

شنیده های روز بازار سرمایه 1- 18-05-94

یکشنبه, 18 مرداد 1394 ساعت 08:05
تاپیکو خبرها از پیشرفت 84 درصدی پالایشگاه ستاره خلیج فارس و احتمال راه اندازی فاز…

شنیده های روز بازار سرمایه 2- 17-05-94

شنبه, 17 مرداد 1394 ساعت 10:57
ونفت خبرها از سرمایه گذاری نفت حاکیست که طبق اطلاعیه مورخ 13/5/94 مبلغ 698 ریال…

شنیده های روز بازار سرمایه 1- 17-05-94

شنبه, 17 مرداد 1394 ساعت 09:32
وبصادر شنیده ها از وبصادر حکایت از خبرهایی مبنی بر برنامه فروش گسترده دارایی های…

شنیده های روز بازار سرمایه 1- 14-05-94

چهارشنبه, 14 مرداد 1394 ساعت 08:24
بترانس خبرها از اضافه شدن شرکت های سرمایه گذاری سروش پارسیان و مدیران توسعه گوهران…

شنیده های روز بازار سرمایه 2- 13-05-94

سه شنبه, 13 مرداد 1394 ساعت 11:21
آ.س.پ این نماد ساختمانی تعدیل منفی 17 درصدی داده است خودرو شنیده می شود خط…

شنیده های روز بازار سرمایه 1- 13-05-94

سه شنبه, 13 مرداد 1394 ساعت 09:45
وبانک احتمال تعدیل مثبت این گروه سرمایه گذاری از محل فروش سرمایه گذاری ها نظیر…

شنیده های روز بازار سرمایه 2- 12-05-94

دوشنبه, 12 مرداد 1394 ساعت 11:47
پترول شنیده ها از پترول حکایت از رشد 15 درصدی زیرمجموعه هایش را دارد. ثمسکن…

شنیده های روز بازار سرمایه 1- 12-05-94

دوشنبه, 12 مرداد 1394 ساعت 08:54
فلامی خبرها حکایت از پیش بینی سود 505 ریالی برای سال مالی 94/6/31 را دارد.…

شنیده های روز بازار سرمایه 2- 11-05-94

یکشنبه, 11 مرداد 1394 ساعت 17:50
ونفت شنیده ها از سرمایه گذاری نفت حکایت از پیشنهاد افزایش سرمایه حدود 50 درصدی…

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com